Hỏi đáp

 • Hoạt động Đoàn luôn đòi hỏi phải nâng chất lượng. Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động Đoàn luôn đ��i hỏi phải nâng chất lượng, nhưng việc thực hiện tinh gọn bộ máy đã làm ảnh hưởng đến hoạt động tại các địa phương, đơn vị. Chuyên gia nghĩ như thế nào về vấn đề này, chuyên gia có giải pháp gì trong thời gian tới?
  02:24:13/07/2018 Thành viên: Vũ Tuấn Anh Trả lời: 0 Lần đọc:8
 • Các bạn trẻ thích tham gia hoạt động xã hội hơn Đoàn, Hội. Chuyên gia nghĩ như thế nào trước tình trạng nhiều bạn trẻ chỉ thích tham gia hoạt động trên mạng xã hội mà không thích tham gia các hoạt động Đoàn, Hội?
  02:21:13/07/2018 Thành viên: Trần Thành Luân Trả lời: 0 Lần đọc:9
 • Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Khi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có nhắn nhủ “Thanh niên phải đi đầu trong khởi nghiệp". Trung ương Đoàn đã có những hành động gì để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, đặc biệt giúp thanh niên khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo góp phần giải quyết các vấn đề của địa phương, đơn vị. Hiện đã có quỹ nào để hỗ trợ hoạt động này không, thưa ông?
  02:43:11/07/2018 Thành viên: Gia Bảo Trả lời: 1 Lần đọc:8
 • Cơ chế chính sách hỗ trợ giới trẻ. Theo chuyên gia cần có cơ chế chính sách gì để hỗ trợ giới trẻ thúc đẩy tham gia nghiên cứu là tiền đề cho các ý tưởng khởi nghiệp mới?
  02:42:11/07/2018 Thành viên: Bùi Huy Hoàng Trả lời: 1 Lần đọc:10
 • Vai trò của Bộ KH&CN. Chuyên gia đánh giá thế nào về vai trò của Bộ KH&CN – đơn vị được giao chủ trì Đề án 844 trong việc khởi xướng, tiếp lửa cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?
  02:39:11/07/2018 Thành viên: Nguyễn Đức Lịch Trả lời: 1 Lần đọc:9
 • Khó khăn vướng mắc của thanh niên khởi nghiệp hiện nay. Theo ông, đâu là khó khăn vướng mắc của thanh niên khởi nghiệp hiện nay? Để đẩy mạnh triển khai Đề án 844, trong thời gian tới Trung ương Đoàn TNCSHCM sẽ có những hoạt động gì để khuyến khích các bạn trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thưa ông?
  03:13:09/07/2018 Thành viên: Lê Thúy Huyền Trả lời: 1 Lần đọc:10
 • Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Chuyên gia đánh giá như thế nào về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên trong thời gian gần đây? Theo ông, vấn đề cốt lõi để khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không xa rời thực tế là gì?
  03:11:09/07/2018 Thành viên: Dương Duy Nghĩa Trả lời: 1 Lần đọc:12
 • Chương trình thanh niên khởi nghiệp. Một vài năm trở lại đây, hoạt động hỗ trợ cho khởi nghiệp đang là một trong những hoạt động thu hút thế hệ trẻ được thể hiện năng lực, mong muốn của mình để phát triển khả năng phục vụ cộng đồng, phục vụ cuộc sống và xã hội tốt hơn. Trung ương Đoàn TNCSHCM cũng đã tổ chức chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016-2020. Xin ông cho độc giả biết rõ hơn về Chương trình này?
  03:10:09/07/2018 Thành viên: Bùi Khánh Chi Trả lời: 1 Lần đọc:10
 • Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cho người Việt. Nói đến đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp người ra thường nghĩ ngay đến những người trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm. Trung ương đoàn đã và đang có những hoạt động cụ thể gì để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho những người trẻ ở Việt Nam?
  03:09:09/07/2018 Thành viên: Phan Huy Dũng Trả lời: 1 Lần đọc:9
 • Hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Một vài năm trở lại đây, hoạt động hỗ trợ cho khởi nghiệp đang là một trong những hoạt động thu hút thế hệ trẻ được thể hiện năng lực, mong muốn của mình để phát triển khả năng phục vụ cộng đồng, phục vụ cuộc sống và xã hội tốt hơn. Trung ương Đoàn TNCSHCM cũng đã tổ chức chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2016-2020. Xin ông cho độc giả biết rõ hơn về Chương trình này?
  03:03:05/07/2018 Thành viên: Vũ Thị Bích Ngọc Trả lời: 1 Lần đọc:10

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia