Danh sách chuyên gia

  • CGCC. Vũ Khoan Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam (từ 8/2002 -6/2006)Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa VII đến khóa IX (1991-2006), Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IX. Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI
  • TS. Cao Sĩ Kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Tiến sĩ kinh tế, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII và VIII (1991-2001), dự khuyết từ khóa VI (1986). Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII
  • TS. Lê Đăng Doanh Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương
  • PGS.TS.Trần Đình Thiên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam
  • PGS.TS. Phạm Bích San Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
  • GS. Augustine Hà Tôn Vinh Chủ tịch & TGĐ Stellar Management Corp.
  • PGS.TS. Lê Công Hoa Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • TS.Nguyễn Thành Hiếu Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân PGS.TS. Nguyễn Mạnh Quân Phó trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
  • TS. Phạm Minh Tuấn Chủ tịch HĐQT tổ hợp giáo dục TOPICA

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...