Chuyên gia

PGS.TS. Lê Công Hoa

Họ và tên: Lê Công Hoa
Ngày sinh: 10/05/1954
Chức vụ:Trưởng khoa quản trị kinh doanh
Chức danh: PGS
Học vị: TS
Nơi công tác: Đại học Kinh tế quốc dân, 207 Đường Giải Phóng, Hà Nội

Quá trình công tác và thành tựu:

- Tốt nghiệp đại học và tiến sỹ kinh tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân về Quản trị kinh doanh
- Tham gia các khóa học ngắn hạn tại Mỹ (2009), Nhật Bản (2005), Úc (2000), và Thái Lan (2003)
- Trưởng khoa QTKD từ năm 2008 đến nay

Chủ biên:
Quản trị hậu cần kinh doanh NXB Phụ Nữ, 2006
Ngành Quản trị kinh doanh, NXB Kim Đồng 2005
Ngành kinh tế và quản lý, NXB Kim Đồng 2007
Quản trị kinh doanh - Những năm đầu thế kỷ XXI , NXB Đại học kinh tế Quốc dân 2009
Quản trị xây dựng, NXB Đại học kinh tế quốc dân 2010

Đồng chủ biên nghiên cứu kinh doanh, NXB đại học kinh tế quốc dân, 2011

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...