Chuyên gia

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Họ và tên: Trần Đình Thiên
Ngày sinh: 31/01/1958.
Nơi sinh: xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Cơ quan: Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Chức vụ: 
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Kinh tế Việt Nam
Chức danh: PGS
Học vị: TS
Địa chỉ cơ quan: 477, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.


Giáo dục và Học vấn:

Cử nhân khoa Kinh tế học Chính trị, Đại học Tổng hợp Hà Nội (1979).
Tiến sĩ Kinh tế học Chính trị tại Viện Kinh tế học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1991).
Phó Giáo sư (2002)


Kinh nghiệm nghiên cứu & Thực tiễn:

Tham gia nhiều Chương trình, đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia và cấp bộ về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam;
Tổng Thư ký 2 Chương trình nghiên cứu Quốc gia về Chiến lược Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước;
Chủ nhiệm 2 Đề tài cấp Nhà nước về Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước.
Tham gia các nghiên cứu chuyên đề phục vụ xây dựng các văn kiện của Đảng và Nhà nước, bao gồm các văn kiện Đại hội Đảng.


Tác phẩm & công trình nghiên cứu:

Hơn 50 công trình nghiên cứu công bố trên các Tạp chí chuyên ngành: Nghiên cứu Kinh tế, Những vấn đề kinh tế thế giới, Vietnam Socio - Economic Development, Tia sáng, v.v…
Sách Mô hình Công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, 2009, (Đồng tác giả)
Sách Liên kết kinh tế ASEAN: Vấn đề và Triển vọng, 2005
Sách Một số vấn đề về Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa ở Việt Nam, 2003, (Đồng tác giả)
Sách Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa ở Việt Nam: Phác thảo lộ trình, 2002, (Đồng tác giả, Chủ biên)
Sách Chủ nghĩa Tư bản hiện đại: khủng hoảng và điều chỉnh kinh tế, 2002, (Đồng tác giả)
Sách Chủ nghĩa Tư bản ngày nay: Mâu thuẫn, Xu hướng và Triển vọng, 2002, (Đồng tác giả)
Sách Liên kết ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hoá, 2002, (Đồng tác giả)
Sách Kinh tế các nước Đông Nam Á: Thực trạng và Triển vọng, 2002, (Đồng tác giả).
Sách Đổi mới và Phát triển Con người ở Việt Nam - Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người 2001, 2001 (Đồng tác giả)
Sách Công nghiệp hóa và Phát triển các ngành then chốt, mũi nhọn ở Việt Nam, 1996, (Đồng tác giả)

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...