Chuyên gia

PGS.TS. Phạm Bích San
Họ và tên: Phạm Bích San
Ngày sinh: 22/11/1954
Địa chỉ: Liên hiệp các hội KH và KT Việt nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội
Chức vụ: Phó Tổng thư ký liên hiệp các hội KH và KT Việt Nam
Chức danh: PGS
Chức vụ: TS
Chuyên ngành nghiên cứu:
- Các nghiên cứu về dân số Việt Nam
- Các nghiên cứu về sức khỏe
- Các nghiên cứu về phân tầng xã hội và biến đổi Xã hội
- các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các hội KH và KT Việt Nam

Đồng chủ trì các tạp chí:

- Ô tô xe máy Việt Nam
- Nghe nhìn Việt nam
- Sống mới

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...