Chính sách

Displaying results 21-40 (of 42)
 |<  <  1 - 2 - 3  >  >| 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
94/2012/NĐ-CP 25/02/2014 NGHỊ ĐỊNH: Về sản xuất, kinh doanh rượu
53/2012/NĐ-CP 20/06/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
21/2012/TT-NHNN 18/06/2012 Quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
26/2012/QĐ-TTg 08/06/2012 Ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư Quốc gia
02//2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN 19/02/2014 Thông tư liên tịch về cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện việc phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự
Số: 156/2013/TT-BTC 20/02/2014 THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
179/2013/TT-BTC 20/02/2014 THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THU HỒI PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2007
186/2013/TT-BTC 20/02/2014 THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ PHÍ, LỆ PHÍ
215/2013/TT-BTC 20/02/2014 THÔNG TƯ: Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
24/2012/QĐ-TTg 01/06/2012 Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020
83/2012/TT-BTC 23/05/2012 Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
77/2012/TT-BTC 16/05/2012 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá
13/NQ-CP 10/05/2012 Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường
14/2012/TT-NHNN 04/05/2012 Thông tư số 14/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
31/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung
03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH 19/01/2012 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em,học sinh,sinh viên các dân tộc rất ít người.
01/2012/TT-BLĐTBXH 05/01/2012 Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
1216/QĐ-TTg 22/07/2011 Phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020
03/2011/QĐ-TTG 10/01/2011 Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại
2474/QĐ-TTg 30/12/2010 Ngày 30/12/2011, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 góp phần bồi dường, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, nhằm mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

CGCC. Vũ Khoan

Nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại V...

TS. Cao Sĩ Kiêm

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam...

TS. Lê Đăng Doanh

Nguyên cố vấn ban kinh tế chính phủ. Nguyên là Vi...

PGS.TS.Trần Đình Thiên

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội đồ...

PGS.TS. Phạm Bích San

Phó tổng thư ký Hội liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật...

Danh sách chuyên gia